Styremøte; 11.07.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK
STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 11. juli 2017 klokka 18.30, på Forberg, Ytterøy hos Åshild Bjørgum Øwre. 

Forfall: Gaute Ulvik Haugan. Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Hilde Løvås, Randi Berget, Egil Moen, Anton Skei og Åshild Bjørgum Øwre. 

 1. PROSJEKT – KONFIRMASJONSBILETE
  Dokument 1: Brev frå Hogne Heir.       
  «                 2: Orientering frå arbeidsutvalet etter møte med Hogne Heir (sjå møte 27/6-17) VEDTAK: Levanger historielag går inn og støttar Hogne Heir. (Samr.)       Bildeprosjektet blir da ein del av historielagets arbeid.
   
             
 2. DELTAKING PÅ MARTNA`N
  Vi gir tilbakemelding til Hågen innan 25. juli om vi har høve til å stille ein- eller fleire av datoane 2. – 5. august. Vi satsar på å ha loddsal med bokpakkar som gevinstar + evt. fruktkorg(er).
   
 3. NY TUR Hans har vore i kontakt med Martin Friberg i Markabygda om å få koma på musèet hans på Nordenget. Vi kan tenke oss ein ettermiddag i slutten av august evt. tidleg i september.
  VEDTAK: Turnemnda får fullmakt til å legge opp turen og fastsette (Samr.) tidspunkt og ordne med servering.
   
 4. INFO FRÅ BOKNEMNDA v/Randi. Orientering om innkome- og utlovt stoff. Det er for lite stoff enno. Alle «bygder» bør vere representerte. Frist for innlevering: Utgangen av august.
   
 5. ØKONOMI Orientering v/Øystein. 25 medlemmar har ikkje betalt kontingenten enno. Økonomien vår er god, men vi må satse på å få fleire medlemmar. Eige møte om dette. Gåve ved tur til Markabygda som ved tur til Åsen.
  VEDTAK: Vi gir kr. 2.500,- i gåve til musèet  i Markabygda. (Samr.)
   
 6. ORIENTERING Boklageret på Brusve er ferdig. Ønske om dugnad til flytting av bøker m.m. Hågen sender ut datoforslag. Framlegg frå Johannes Vongraven  vedr. møte om bygdeboknemnda. Møtet blir 3. oktober.

  NESTE STYREMØTE BLIR 5. SEPTEMBER.
  Aa. Bjørgum Øwre    –   sekretær   –

Historielaget inviterer sine medlemmer til Åsen Museum-og Historielag.

DSC_0307Tid: 8. juni kl. 1830 ved Åsen Museum (det gamle meieriet), ved E6. Parkering ved Gammelmeieriet, adr. Reita 8, Åsen.

Guidet omvisning både i den gamle Fossum butikken og i Meieriet. 

Etterpå drar vi i samlet flokk opp til Elvheim bygdetun. Der blir det kaffe med noe attåt, og Arne Langås vil fortelle oss historia om dette spesielle stedet.

Der og blir det anledning til å se seg omkring i både stulåna og uthuset. 

50 kroner å betale i inngang, og det er kaffe på billetten. 

VELKOMMEN! 

Med hilsen Levanger Historielag

Ved spørsmål kontakt gjerne Øystein Haugan på epost oha.haugan(a)gmail.com eller tlf. 911 10 110

Bildetekster:
1)  Butikkjomfru Bjørg fyller spissposen med 5- øres karameller.
2)  Arbeidsgjengen på museet tar fem minutter.
Fremst i rød skjorte er Kåre Dullum, Bjørg Rangul, Inger Karin Bosnes, Olav Haugom, Haldis Ringen, Jan Strøm, Øyvind Fiskvik (stående), Trond Fossing, Knut Kollberg og Arvid Hokling.
3)  Gammeltausa drar opp vekkerklokka før hun legger seg i skuvsenga.
4) Fra «Tausloftet».

DSC_0350 DSC_0341
DSC_0310

Styremøte; 02.05.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK

STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 2. mai 2017 klokka 18.30  hos Hans Hallan på Hallan i Markabygda. Forfall: Gaute U. Haugan. Til stades: Hågen Ven, Randi E. Berget, Hilde Løvås, Øystein Haugan, Hans Hallan, Anton Skei, Ola Indgaard (til sak1), Egil Moen og Åshild Bjørgum Øwre. 

Før møtet tok Hans Hallan oss med på «Kjerkhaugen» der det var vidt utsyn, og han fortalde om grenda, bygda og om den gamle kyrkjestaden på Hallan. Ei interessant og fin oppleving i den vakre vårkvelden!

 STYREMØTET 

SAKER

 1. TILBOD OM OVERTAKING AV ARKIVMATERIALE v/Ola Indgaard. Historielaget har fått tilbod frå Ola Indgaard om å overta det arkivmaterialet han har i slektsprogrammet EMBLA og også biletmateriale. Årskontingenten for slektsforskarprogrammet er kr. 400,- Ola Indgaard forklarte og synte eksempel (sjå vedlegg). VEDTAK: Historielaget takkar «ja» til tilbodet. (Samr.) Kaffe og servering etter sak 1. Ola Indgaard forlet møtet.

   

 2. TILBOD FRÅ RØNNING MEDIA FOR FLYTTING OG  ADMINISTRASJON AV HEIMESIDA v/Gaute.
  Saka utsett da Gaute hadde forfall.

   

 3. ØKONOMI – KONTINGENT v/Øystein.
  Til no har 75 medlemmar og 23 fam/grupper betalt. Vedr. oppgjeret etter Nord-Trøndelag historielag sitt halvårsmøte syner det seg at det blir ei utgift på Levanger historielag. Vi meiner Nord-Trøndelag historielag skal betale hus og servering (kr.1500,-)
  VEDTAK: Hågen tar dette opp på styresmøte i Nord-Trøndelag historielag(Samr.)      

   

 4. MELDINGSBLADET- REDAKTØR
  Framlegg – Gaute Ulvik Haugan. Alle støttar dette, men Gaute må spørjast på nytt.

   

 5. TURNEMND
  Dei siste åra har ein ikkje hatt turnemnd, men vi meiner ein må ha ei nemnd. Framlegg: Hans Hallan, Anton Skei og Egil Moen. VEDTAK: Framlegget vedtatt. (Samr.).

   

 6. ARKIVROM Tilbod frå Åse Randi Reitan på kr. 5000,-. Vi meiner det er for mykje og tilbyd kr. 2000,-

   

 7. ALSTADHAUGSEMINARET Dok.: Søknad om stønad til «Alstadhaugseminaret» 3/9-17. Vi har tidlegare støtta med kr. 5000,-. Vi har alt brukt ein del av det budsjetterte gavebeløpet, men vil gjerne støtte i år og.
  VEDTAK: Vi gir kr. 4000,- til seminaret i 2017. (Samr.).

   

 8. EVENTUELT Det er opna nytt omsorgssenter i Åsen, «Stokkbakken omsorgssenter». Levanger historielag har gitt 25 årgangar,- signerte,- til omsorgssenteret 

   

   Aa. Bjørgum Øwre (s.) ref.  

Halvårsmøte for Nord-Trøndelag Historielag

Starter på Brusve Gård og avsluttes i Trehusbyen lørdag 22. april

BrusvemedFlagg

Program:

0945      Oppmøte og kaffe

1015      Velkommen/åpning

1020      Fylkeslaget har ordet, aktuelle saker

1100      Levanger Historielag, diverse innslag

1200      Middag (sodd)

1300      Avreise til Levanger sykehus, hvor  vi får et innblikk i sykehusets historie

1500      Heimreise

For å dekke utgiftene må vi sette en pris på kr. 200,- pr. person.
Påmelding til Øystein Haugan på telefon 911 10 110 eller e-post
oha.haugan@gmail.com innen 19. april med tanke på middags-
bestilling.

Vel møtt!

 

En lokalhistorisk go’bit fra Verdal Historielag

TidsbilderNoen gang er det slik at man ser ikke skogen for bare trær.

Tilfeldigvis kom jeg over dette heftet på biblioteket, og leste teksten fra perm til perm…

Det er om lag hundre år gamle artikler skrevet av lærer Ole Sivertsen Haugdahl; – en pioner som tidlig forstod at lokalhistoria er viktige byggeklosser  i forståelsen av den nasjonale. Alle artiklene er opprinnelig skrevet til lokalavisa «Innherred Folkeblad» som ble etablert i 1900. Haugdahl fikk oppfordring fra redaktøren om å skrive om dannelsen av Værdalsbruket i 1908, og disse artiklene gikk over fire numre. Deretter skrev han lokalhistoriske artikler om samferdsel, kirkestoff og mye mer.

Noe av stoffet er altså skrevet for mer enn hundre år siden, da det fantes færre bøker og slett ikke internett for å søke etter kunnskap. Men trolig hadde lokalavisa langt flere lesere enn abonnenter, så det var nok mange som leste Haugdahls artikler. Sjøl om tidsbildene tar utgangspunkt i Verdal er det nå en gang slik at «ting henger sammen», og derfor er det mye om nabokommunene og Øst-Trøndelag.

God lesing!

Styremøte; 28.03.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK

STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 28. mars 2017 klokka 18.00  på biblioteket, Levanger. Møtet var flytta fram frå første tysdag i april av praktiske grunnar. Forfall: Hilde Løvås og Hans Hallan. Underskrivne møtte. Det var to nye styremedlemmar etter årsmøtet, så møtet starta med ein presentasjonsrunde. Som i 2016, er styret utan leiar, slik at arbeidsutvalet, nestleiar, sekretær og kasserar, blir leiargruppe i 2017 og. 

SAKER

 1. Konstituering. Nestleiar: Hågen Ven, attvald. Kasserar: Øystein Haugan, attvald. Sekretær: Åshild Bjørgum Øwre, attvald.

   

 2. HALVÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG Vi er bedne om, og har sagt «ja» til, å stå som arrangør av halvårsmøtet, og ein har hatt planleggingsmøte saman med leiar i Nord-Trøndelag historielag, Magnus Fiskvik.  Velkomst.  Levanger historielag, ca 1 t. Framlegg til emne: MIDDAG: Sodd.  Detaljar når vi har snakka med folk om deltaking/hjelp.
  Våre medlemmar blir inviterte gjennom medlemsbladet.
  EKSKURSJON: Levanger sjukehus.
  Krigshistorie. Randi snakkar med Arne Langås.
  Nord-Trøndelag historielag v/Magnus Fiskvik, ¾ time.
  TIDSPUNKT: Laurdag 22. april-17, kl. 10.00. STAD: Brusve.
  PROGRAM: (Kaffe ved frammøte frå kl. ½-10 (9.30)

   

 3. MELDINGSBLADET.
  Innbetalingsblankett blir sendt ut med bladet.
  Det blir dugnad med pakkinga (Egil, Anton, Øystein, Hågen).
  Orientering om bladet m.v.

   

 4. NYTT BOKLAGER. Neste møte.

   

 5. ARRANGEMENT 12. mai.
  Orientering v/Gaute. Tanken var å få informasjon til grunneigarar og metallsøkerar om reglar når det gjeld metallsøking av arkeolog/samlingsansvarleg ved NTNU, Birgit Maixner. Aktuelle datoar der ho kan stille er 28/4 og 12/5.
  (Samr.)
  VEDTAK: Vi prøver 28. april Gaute arbeider vidare med saka.

   

 6. SKRIFTSTYRE
  (Samr.)  Randi informerer frå styret.     
  1. 6 a- og b MELDINGSBLADET og TUR-og ARRANGEMENTSKOMITE  Blir tatt opp på neste møte.
  2. VEDTAK: Skriftstyret frå 2016 blir oppnemnd på nytt for 2017.

   

  Aa. Bjørgum Øwre (s.), ref., Egil Moen (s.), Anton Skei (s.), Gaute U.  Haugan (s.), Randi Berget (s.), Hågen Ven (s.).     

 

 

Årsmøte; 14.03.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK
Årsmøte i Levanger historielag tysdag 14. mars 2017 klokka 18.00  på Fotomuseet, Levanger. 13 stk. møtte. Innkallinga var gjort kjent ved annonse i Trønder-avisa og Innherred. 

 1. Nestleiar, Hågen Ven ønskte vel møtt. Innkalling og sakliste godkjend utan merknad.
 2. VAL av møteleiar: Hågen Ven vald. VAL av sekretær: Åshild Bjørgum Øwre vald.
 3. VAL av 2 til å skrive under møteboka: Hogne Heir og Randi Berget vald.

4. ÅRSMELDING (vedlagt protokollen).
Hågen Ven gjekk gjennom årsmeldinga som var utdelt. Tilføying under punkt «Slektskaffe»: Arr.: Samarbeid med Levanger bibliotek og    Slekt og data.

5. REKNESKAP
Kasserar Øystein Haugan gjekk gjennom rekneskapen som var utdelt og kommenterte einskilde punkt og svarte på spørsmål.     Rekneskapen er revidert og funne i orden.     VEDTAK: Rekneskapen godkjend. (Samr.)

6. ARBEIDSOPPGÅVER 2017
Styret sitt framlegg til oppgåver vart delt ut og kommentert av     Hågen Ven.     VEDTAK: Vedlagte liste vart godkjend. (Samr.)
Årbok 2017                         
Boksalg, selgere, førjulsmartna m.m.                         
Ajourføring av heimesida                         
Bruke facebook aktivt                         
Slektsforum/slektskaffe                         
Arrangere tur(er), foredrag, medlemsmøter                         
Medlemsverving                         
Samarbeid med andre lag og Levanger bibliotek                         
Etablere nytt lagerlokale

7. BUDSJETT FOR 2017    
Framlegg til budsjett (utdelt) vart gjennomgått av kasserar.    
Det vart opna for spørsmål/kommentarar.   
VEDTAK: Budsjettet vedtatt (samr.)

8. FASTSETTING AV KONTINGENT    
VEDTAK: Kontingenten blir som tidlegare, kr. 150,- for                        einskildpersonar, kr. 200,- for fam./grupper. (Samr.)

9. INNKOMNE SAKER    
a. «For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingent være betalt senest en uke før årsmøtet.»         
Styrets forslag til vedtak: Ein går imot dette av praktiske grunnar. 
VEDTATT mot 1 stemme.   
b.
Omorganisering av bygdeboknemnda.        
VEDTAK: Styret legg fram forslag på neste årsmøte. (Samr.)

10. VAL
Styre: (Arbeidsutvalet, nestleiar, sekretær og kasserar fungerer som leiar).        Nestleiar: Hågen Ven, attval for 2 år.       
Sekretær: Åshild Bjørgum Øwre – ikkje på val, 1 år igjen.       
Kasserar: Øystein Haugan – ikkje på val, 1 år igjen.       
Styremedl.: Randi Elise Berget, ikkje på val, 1 år igjen.       
Styremedl.: Hans Hallan, ikkje på val, 1 år igjen.       
Styremedl.: Hilde Løvås, attval for 2 år.       
Styremedl.: Egil Joar Moen, vald for 2 år, ny.       
Styremedl.: Anton Skei, vald for 2 år, ny.       
Styremedl.: Gaute Ulvik Haugan, attval for 1 år.

11. Revisorar:   Hogne Heir: For 1 år.  Arild Buran: For 1 år.

12. Valkomite: Anna Dahl – leiar – 1 år igjen.      
Johannes Vongraven – 2 år igjen.      
Per Mølnås –  3 år igjen.
 

Valkomiteens framlegg vedtatt
Alle vald med akklamasjon.   

Møteboka godkjend. Randi Berget (s.)    Hogne Heir (s.)

 

                            

Styremøte; 07.03.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

Styremøte i Levanger historielag tysdag 7. mars 2017 klokka 17.00  på Levanger bibliotek. 

Forfall: Hallbjørn Holberg, Randi Berget, Gaute Ulvik Haugan.

Underskrivne møtte: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hilde Løvås, Sveinung Havik, Hans Hallan, og Åshild Bjørgum Øwre.  

SAKER: 

 1. FØREBUING TIL ÅRSMØTET
  a. Årsmelding v/Hågen. Det framlagte forslaget vart gjennomgått.
  VEDTAK: Den gjennomgåtte årsmeldinga blir lagt fram for (Samr.)      årsmøtet som styrets melding.
            

  b. Rekneskap v/Øystein.           
  Rekneskapen vart gjennomgått og kommentert.           
  VEDTAK: Rekneskapen blir lagt fram for årsmøtet. (Samr.)

  c. Arbeidsplan
  VEDTAK: (Samr.) Arbeidsplana blir lagt fram for årsmøtet.

  d. Budsjettframlegg.
  Framlegget vart gjennomgått og sett i samanheng med arbeidsplana. Vedtak: Blir lagt fram for årsmøtet. (Samr.)

  e. Praktiske førebuingar.
  -Innkalling ved annonse i TrønderAvsa og Innherred14/2-17er utført. -Underhaldning/program: Nord-Trøndelag historielag v/M. Fiskvik +   bildeframsyning v/N. Torske.
  -Servering: Øystein ordnar dette.

  f. Innkomne saker. Betalt kontingent/stemmerett på årsmøtet. Blir tatt opp på årsmøtet Bygdaboknemnda som del av historielaget.Blir orientert på årsmøtet.      

  2. ÅRBOKSALET          
  Boka er trykt i 950 eksemplar og ca 600 er selt. Rest: 150-200.           VEDTAK: Vi trykker 800 stk. neste år (2017).   (Samr.)
             
  3. MELDINGSBLADET         
  v/Sveinung Havik.         
  Utkast vart delt ut og fekk positiv respons. Sidetalet vart diskutert i          høve til porto.
               
  VEDTAK: Bladet blir sendt medlemmane etter årsmøtet.  (Samr.)
                 

  4.  NYTT LAGER         
  Vi har tilbod om nytt lager på Brusve. Rommet er ikkje oppvarma og det er snautt, men vi kan snekre hyller sjølv.         
  Vedr. kostnad så byd vi oss til å betale 1500,- kr i leige (gratis på Hegle, men Brusve er meir praktisk.) Samrøystes vedtak.
     

  5.  TILBOD OM SLEKTSPROGRAM         
  Tilbodet er frå Ola Indgaard         
  Vedtak: Vi inviterer han til eit møte så vi får orientering.
    

  6. FLYTTING TIL NYTT WEBHOTELL        
  Saka utsett.

  7. SØKNADER OM STØTTE       
  a. Frå Jon Suul til bokprosjekt.           
  VEDTAK: Avslag. (Tidlegare praksis og konsekvensar).       
  b. Frå Bymuseet til teaterframsyning.           
  VEDTAK: Noko stønad til annonsering – kr. 3000,-       
  Beskriving av prosjekta, men ikkje budsjett vedlagt søknadene.

  8. FRÅ BIBLIOTEKET    
  Førespurnad om medverknad frå historielaget. Ingen såg seg tid til å gå aktivt inn i arbeidet, men styret er ressursgruppe.                                    Møteboka godkjend.
     

   Aa. Bjørgum Øwre – ref. (s), Hågen Ven (s) Øystein Haugan (s), Sveinung Havik (s), Hans Hallan (s), Hilde Løvås (s).