Styremøte 17/04-12

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 17/4-12 KL.1800 PÅ LEVANGER

BIBLIOTEK

SAK 17/12 Søknad frå Levanger Bibliotek om å dekke utgifter på kr. 1000,- til innkjøp av 2 b.»Gård- og slektshistoriei Brønnøy» Jfr. Budsjettpost 6811. Vedtak: Godkjent.

SAK 18/12. Halvårsmøte i N.Trøndelag Hist.lag på Skatval, 28/4 fra 0930 til 1600. Vedtak: Liv Kjønstad og Åshild Bjørgum Øvre deltar. Skyssen blir dekt.

Sak 19/12. Hjemmesideredaktør Margunn Amundsen ber om avløysing. Vedtak: Ola Indgaard fungerer inntil videre.

Sak 20/12. Kulturminnedagene 2012, 4 – 9 september. Tema – Møteplasser. Vedtak: Vi besøker ærverdige, gamle stasjonsbygninger. Johs. Vongraven er guide

Sak 21/12. Smia på Holte. Smia er et svært gammalt hus., som gjennom åra har vore skjerma av skog/vokster. Etter rydding har ho vorte mer synleg. Stormen tok taket i vinter. Vedtak: Historielaget vil hjelpe til med søknader til restaurering. Ein kjem attende til saka.

Sak22/12. Avduking av minneskilt ved kjerkestadene Reistad og Hallan Vedtak: Rundt Olsok. Oddvar Dahl blir kontaktet vedr. seremonier.

Sak23/12. Kulturuka i Levanger 6-10 juni. Organisasjonene tilrås å delta.Vedtak: Det som er aktuelt for historielaget, er noko omkring Halssteinan, t.d. omvisning. Ein spør og Halsan skole om deltaking.

Møteboka opplest og vedtatt. Åshild Bjørgum Øvre, Johs Vongraven, Hågen Ven, Arnhild Haugbotn, Liv Kjønstad, Tormod Buran, Helge Bakkken, Øystein Bergsve.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *