Styremøte 08/12-11

Styremøte i Levanger historielag, torsdag 8/12-2011, på Biblioteket, Levanger
Forfall: Hågen Ven

Underskrevne møtte

Sakliste:
Referat:
  • Reistad- og Hallankirka, finansiering, Av midlane som trengs for skilting, kr 26.000, søker ein Rotary – Levanger kommune, og Landslaget – om støtte.
  • Adopter ein Eidsvollmann, Det var i alt 3 Eidsvollmenn i kommunen. Føres opp som sak på neste møte
  • Årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag, Positivt møte.
  • Årboksalget , Usikkert resultat enno, men så langt ser det bra ut.

SAK 39/11: FJERNING AV TRE I SKRÅNINGA MOT E6 OG LEVANGER PÅ HALSSTEINAN

Dok. Brev fra leiar Johs. Vongraven til kultursjefen i Levanger om saka. Kultursjefen i Levanger har følgd opp saka og snakka med fylkesarkeolog Lars Forset som meiner at Bygda- borga blir rydda.
Historielaget er glad for arbeidet som er gjort.
SAK 40/11: SALGSDAGAR PÅ MEGA (12.-19.-20.-21.DES) KL 11 – 1/2 2
12: Aashild (1.del)—- Ola (2.del)
19: Anne Sofie (1.del)—- Tormod (2.del)
20: Øystein (1.del)—- Helge (2.del)
21: Johs (1.del)—- Liv (2.del)

SAK 41/11: ÅRSMØTET 2012

Tid: Tysdag 31.januar – 2012 kl 1800
Stad: Hegle
SAK 42/11: ÅRSMELDINGER – FRISTAR
  • Turnemnda ok
  • Skriftstyret ok
  • Registreringsnemnda
  • Salgsnemnda
Vedtak: Frist for meldingane (innlevering til laget)
(samst.) 10.januar 2012
SAK 43/11: SØKNAD FRA YTTERØY HISTORIENEMND OM HJELP/STØTTE TIL Å UTGI HEFTET OM
«Gamle stier, veger, og husmannsplasser på Ytterøy»

Vedtak: Ytterøy historienemnd får dei omsøkte midlane – kr 4.000
(samst.)
SAK 44/11: FINANSIERING AV BYGDABOK

Vedtak: Skogn historielag låner «Nemnda for Skogn historie – Nesset»
kr 30.000,- for å gi ut «Skogn historie, 3d VII Nesset «

EVENTUELT
Arnhild Haugbotn tok opp ei sak vedr. Betaling for oppsatt Skilt/infortavle på Halssteinan
– Arnhild Haugbotn følgjer opp saka
Møteboka opplese og vedtatt
Aa. Bjørgum Øwre ref
Arnhild Haugbotn
Tormod Buran
Helge Bakken
Johs. Vongraven
Øystein Bergsve
Liv Kjønstad
Anne Sofie Benum Lullau

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>