Styremøte 25/10-11

Styremøte i Levanger historielag tysdag 25/10 -11 klokka 18.00
Underskrivne møtte
Forfall:
Anne Sofie Lullau, Liv Kjønstad, Håkon Ven
Referatsaker:
  • Budsjettsituasjonen er under kontroll, ca 12.000,- kr
  • » Adopter ein Eidsvollmann» – Vi ber om meir info frå Landslaget for lokalhistorie
SAK 34/11: FØRJULSMESSE 19. OG 20. NOVEMBER
Det blir sett opp ei turnusliste for salget av Årboka, som har kome da.
Vi betaler 800kr i leige for plassen + 100 kr for bord
SAK 35/11 ÅRBOKA PRESENTASJON
Presentasjonsmøtet blir på Hegle 7.nov. kl 18.00
– Prisen i år blir kr 250,-
– Andreas Lunnan blir beden om å ha eit lite innslag om personen/stykket sitt.
SAK 36/11: ANMELDING I PRESSA.
Johannes Vongraven og Helge Bakken tar kontakt med Sveinung Haavik,
Sissel Wohlen om å anmelde boka i pressen
– Tormod Buran forlot møtet
SAK 37/11: REISTAD- OG HALLANKIRKA
Formannen orienterte om saka.
Det gjeld om- og korleis ein skal få markert at det har stått kyrkjer på desse stadene.
Ein evt. søknad om midlar til prosjektet overfor LLH vil rekneskapsførar ta seg av.
Ein kjem tilbake til saka.
SAK 38/11: EVENTUELT
Aashild Bjørgum Øwre la fram søknad om støtte til boka om «Stier, veger m.m.»
2 bøker overlevert
Saka blir opptatt seinere
Aashild Bjørgum Øwre
Arnhild Haugbotn
Johs. Vongraven
Helge Bakken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *