Styremøte 04/10-11

Styremøte i Levanger historielag, tirsdag 4/10-2011 kl 1800

Underskrivne møtte

Forfall:

Arnhild Haugbotn
Aa. Bjørgum Øwre

Referatsaker:

  • Evaluering av arrangementene Turmarsj og Kulturminnedag

  • Stjørdal historielag, tur til Levanger 9.oktober

  • Metusalemfestivalen

  • Lygarkveld

  • Nessetboka

  • Årboka (v.Helge)

 

SAK 31/11: SØKNAD FRA KOMMUNEN
om delfinansiering av utgifter til seminaret på Røstad 6-7. oktober
Vedtak: Styret vedtok mot to stemmer å bevilge 15.000 kr

SAK 32/11: SØKNAD FRA ASBJØRN EKLO
om økonomisk støtte til utgivelse av bok om krig og okkupasjon i Levanger
Vedtak: Styret vedtok å bevilge 1.000 kr

SAK 33/11: HONORAR TIL FOREDRAGSHOLDER PÅ HERRESTUA DEN 5. OKTOBER 2011
Vedtak:
Styret vedtok å bevilge 1.000 kr til foredragsholder

Tormod Buran
Liv Kjøsnes
Hågen Ven
Johs. Vongraven
Øystein Bergsve
Anne Sofie Benum Lullau
Helge Bakken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *