Styremøte 30/08-11

Styremøte i Levanger historielag, tysdag 30/8 2011, klokka 1800
Underskrivne møtte.
Forfall:
Liv Kjønstad
Anne Sofie Lullau møtte ikkje
SAK 26/11: EKSTRA SAK VEDR. JARNVINNA VED HØYSLOGRUVA
Orientering ved Ola Indgaard som har bedt laget ta opp denne saka på nytt.
Vi sier oss tilfreds med at Skogn Rotary lagar eit demonstrasjonsanlegg for jernvinning ved
«Finn-kall-bakken».
SAK 27/11: INFOTAVLE VED HALSTEINEN
Døme på tavle- og tekst lagt fram og vart diskutert.Stor og tydeleg skrift viktig.
Rekning blir sendt «Momarka vel».
Arnhild A. følgjer opp saka. (Ola I. tingar stativ)
SAK 28/11: KULTURMINNEDAGEN 11.SEPTEMBER
Programmet er klart. Arr. Lev.Hist. og Nord-trøndelag kult.
«HALSTEINBORGA SOM KULTURMINNE»
Oppmøte ved Grendehuset.
Omvisning kl 1500-1700 (guida)
Musikk kl 1600
Momarka grendehus kl 1700
a. Nord-Trøndelag kulturvernråd (10 min)
b. Odd Håpnes, Levanger kommune (-«-)
Kaffe
Foredrag ved Ingrid Ystgaard (kl 1800)
Avslutning kl 1900
Johs. Vongraven
Aa.Bjørgum Øwre
Arnhild Haugbotn
Tormod Buran
Helge Bakken
Øystein Bergsve

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *