Styremøte 12/05-11

Styremøte i Levanger historielag på Levanger bibliotek
torsdag 12.mai – 2011 kl 18.00

Underskrivne møtte

Leiar Johs. Vongraven ønskte vel møtt

SAK 21/11 HEGLESVOLLPROSJEKTET
Orientering om saka ved Johs.Vongraven og Ola Indgaard.
Vedlagt skriv frå Ola Indgaard
Vedtak: Levanger historielag arbeider vidare med saka. Ein søker etter retningslinjer gitt av bygningsmyndighetene i Levanger Kommune, brev av 13/4-2011
(Sjå vedlegg)

SAK 22/11: HALSSTEINMODELLEN – kva med den?
Tanken er at den permanente plasseringa modellen skal vera Halsan skole. Midlertidig står modellen på biblioteket.
Vedtak:Leiar tar kontakt med skoleavd v/Bjørg Tø…. om saka. (Å få tilbudet ut til skolane)

SAK 23/11: INVITASJON TIL REDAKTØRSEMINAR
Dok..: Brev av 12/5-2011 frå Kulturvernforbundet
Vedtak: Margunn Amundsen – red. for heimesida vår – får tilbod om å reisa.

Møteboka opplese og godkjend

Aa. Bjørgum Øwre – sekr. –
Øystein Bergsve
Arnhild Haugbotn
Tormod Buran
Johs.Vongraven
Hågen Ven
Anne-Sofie Benum Lullau
Helge Bakken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *