Styremøte 11/01-11

Styremøte i Levanger Historielag 11/1-11 – klokka 1800 på biblioteket Levanger.

 

Forfall: Liv Kjønstad

Johan Ole Kjelstad møtte ikkje

Underskrivne møtte.

 

Innkalling og sakliste godkjend.

 

SAK 1/11: HEGLESVOLLPROSJEKTET. VAL AV KOMITE

Dok: Prosjektbeskrivelse av 1999

Ola Indgaard orienterte

Vedtak: Val av komite:

Ola Indgaard – prosjektleiar

Vegard Austmo – komitemedlem

Ola Aune – (blir spurd) komitemedlem

Johannes Vongraven – frå styret

Helge Selnes Haugdahl – (blir spurd) komitemedlem

Kom. er ansvarleg for søknad om støtte.

 

SAK 2/11: FOREDRAG OM JERNVINNINGSTIDA.

Ny oppgåve for tur- og arrangementskomiteen

Vedtak: leiar Johs. Vongraven, tar kontakt med Grete Ludvigsen for å finne tidspunkt og stad.
Turkomiteen tar seg av resten.

 

SAK 3/11: BOKLAGERET

Boklageret som ligg på Hegle, er svært stort.

Vedtak:Levanger Historielag held unna ein viss mengde bøker, eks. 20-30 stk av kvar årgang. Resten blir delt ut til dei pensjonistlagra i kommunene (Levanger/Frol, Skogn, Åsen, Ytterøy)

 

SAK 4/11: ÅRSMØTET. NÅR OG KVAR:

Styresmøte for årsmøtet er 25.januar(biblioteket), da blir årsmelding og rekneskap klargjort av styret.

Vedtak: Årsmøtet blir 17.februar – 11, klokka 18 på Hegle
Årsmøtet blir avertert i Levanger-Avisa.
Mail i tillegg

 

SAK 5/11: REGISTRERINGSNEMNDA

Dok: Brev frå leiar av nemnda Kåre H.Almåsbakk vedr. fritak.

Vedtak: Saka blir- dersom leiar av nemnda ønskjer fritak – tatt opp på årsmøtet.

 

Møteboka opplese og vedteke,

 

Aa.Bjørgum Øwre

Johs.Vongraven

Øystein Bergsve

Paal J. Fostad

Arnhild Haugbotn

Helge Bakken

Anne Sofie Benum Lullau

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>