Styremøte 11/10-10

Styremøte i Levanger Historielag 11/10 – 2010, kl 1800, på Levanger Bibliotek

Underskrivne møtte

REFERAT:
Ingen referat

SAK 13/10: LESEAPPARATET – (nok en gang)
Leiar orienterte om leseapparatet og problema vi har hatt med (det) at vi er utan slikt.
Spørsmålet for oss er om kjøp- eller leasing av apparat.
Ved leasing går biblioteket inn på deling med historielaget.
Sams.Vedtak: Styret går inn for å leie leseapparat. Tilbudet frå Saxvik Kontorsenter av 18/5-2010 godtas.
Leiepris kr 1446,- pr. mnd deles likt mellom Levanger Historielag og Levanger Bibliotek.
Historielaget sin PC klargjøres for bruk i forbindelse med leseapparatet.
det forutsettes at Levanger Bygdeboknemnd kjøper laserskrivar.

SAK 14/10:PROSJEKTMIDLAR – HEGLESVOLLEN (oppstart)
Dokumentasjon: Orientering om prosjektet og søknad utarbeidd av Ola Indgaard og Ivar Berre.
Sams.Vedtak: Søknad om prosjektmidlar til oppstart av anlegga på Heglesvollen utarbeidd av Ola Indgaard og Ivar Berre sendes Landslaget for lokalhistorie som historielagets søknad.

SAK 15/10: ÅRBOKA – LANSERINGSMØTE
Spørsmål om tid, stad, presse m.m.

OPPLEGG

  • Leiar Johs. Vongraven ønsker vel møtt
  • Skriftstyret tar over for presentasjon av forfattarar, artiklar m.v Ein forfattar orienterer (Solveig Åtlo evt)
  • Stad: Hegle Grendehus. (Nok bøker blir kjørt dit) klokka 1800
  • Presse: LevangerAvisa og TrønderAvisa blir invitert, evt får avisane ei bok for oppfølging
  • Andreas Lunnan vil skrive om boka.
  • Kaffe blir spandert.

Dato for møtet og pris på boka kjem vi tilbake til.

SAK 16/10: ÅRSMØTET i Nord-Trøndelag Historielag 27/11-10
Levanger Historielag kan møte med to rep.
Åshild Bjørgum Øwre er sjølskriven som styremedlem i N-T.Hist.lag.
Vald: Leiar Johannes Vongraven
1. Paal Fostad – vara: Arnhild Haugbotn


SAK 17/10: JULEMESSA 19. 20. og 21. november – 2010

(Sams.)Vedtak: Levanger Historielag deltar som vanlig på julemessa på Dampskipsbrygga, 19.- 20. og 21.november.

EVENTUELT:

  1. Skriv frå Ola Indgaard vedr. ei gamal veglei forbi Halssteinen. Saka er behandla i turnemnda. det kjem orientering i medlemsbladet.
  2. Orientering frå turnemnda. Spørsmål om kostandsdekning til eit møte med forfattaren av boka «Badesaken i Levanger» (sjøbadet) – Siv Anita Lyngstad Nordgård. Styret gir klarsignal.

Møteboka godkjend

Johs Vongraven
Helge Bakken
Anne Sofie Benum Lullau
Øystein Bergsve
Paal J. Fostad
Arnhild Haugbotn
Åshild Bjørgum Øwre – ref.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *