Styremøte 08/06-10

Styremøte i Levanger historielag, tysdag 8/6-10
klokka 18.00 på Levanger Bibliotek

Underskrivne møtte

REFERAT

  1. Den kulturelle spaserstokken. Ny adresse.
  2. Møte med forsvarssjefen. Interessant møte.
  3. Forsikringer. Laget bet. 1750,- kr i forsikring. Blir tatt opp seinere.
  4. Turen til Selbu. Ein vellykka tur. Takk til turnemnda.
  5. Levangsbilder. Heile kommunen er beden om å levere bilete – teksta m.v. til biblioteket. Bileta kjem på nett i 2011. Historielaget har støtta prosjektet med 30.000,-kr.

SAK 3/10 – SALGSDAGAR I GÅGATA
Framlegg om innkjøp av partytelt med to løse vegger og 2 aluminiumsstolar, totalt ca 500,-
Leiar og Pål Fostad skaffar folk.
Vedtak: Minimum caa. 5 dagar (resten av juni, juli og august)

SAK 4/10 – JAMT-TRØNDERSKE HISTORIEDAGAR 13.-15.august 2010

Dagane, samt programmet vart presentert.
Vedtak: Ein spør Ola Indgaard og kona om å representere laget.

SAK 5/10 – MIKROFILMAPPARAT
Ein treng nytt mikrofilmapparat, men dette blir kostbart for historielaget vel 70.000 kr
Vedtak: Ein prøver å få sponsormildar til hjelp, i allefall 30.- 40.000, – kroner

SAK 6/10 HISTORIELAGETS FORHOLD TIL 1000-ÅRSJUBILEET

Det er innkalt til eit møte fredag 11/6-10 kl. 13.00 – 15.00
Vedtak: Helge Bakken møter for historielaget
(Åshild Bjørgum Øwre møter for Ytterøy)

Kjønstad forlot møtet klokka 19.00

EVENTUELT

  1. Førespurnad frå ein forfattar (Peder Borgen) om å ta bokmelding i Årboka. Gjeld trønderar i Napoleons teneste. «Vei utenfor alfarvei». Blir tatt opp i boknemnda.
  2. Årboka – er i rute.

Møteboka opplese og godkjend
Aa. Bjørgum Øwre – ref –
Johs. Vongraven
Helge Bakken
Øystein Bergsve
Arnhild Haugbotn
Johan Ole Kjelstad
Anne Sofie Benum Lullau

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *