Styremøte 17/02-10

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG, ONSDAG 17/2-10 KL 18.00

Til stades: Helge Bakken, Johan Ole Kjelstad, Paal J.Fostad, Johs.Vongraven, Øystein Bergsve, Liv Kjønstad og Aashild Bjørgum Øwre
Tidligare leiar, Ola Indgaard møtte og.

Leiar Johs. Vongraven ønskte velmøtt

SAKER:

1.KONSTITUERING
1.Leiar: Johannes Vongraven – vald på årsmøte
2.Nestleiar: Paal Jonas Fostad
3.Kasserar: Anne Sofie Lulleau
4.Skrivar: Aashild Bjørgum Øwre
5.Styremedl: Helge Bakken
6.Styremedl: Liv Kjønstad
7.Styremedl: Øystein Bergsve
8.Styremedl: Arnhild Haugbotn
9.Styremedl: Johan Ole Kjelstad

Alle vald med akkl.

REDAKSJONSNEMND
Leiar: Helge Bakken
Nestl: Kåre H.Almåsbakk
Margunn Amundsen

Vald

REGISTRERINGSNEMND
Leiar: Kåre H. Almåsbakk
Jon Steinar Munkeby
Hogne Heir
Øystein Bergsve
Liv Kjønstad
Ola Indgaard

Vald

SALSNEMND
Leiar: Paal J.Fostad
Øystein Bergsve
Jon Steinar Munkeby

Vald

SKRIFTSTYRET
Leiar: Asbjørn Tingstad
Anna Dahl
Helge Bakken
Odd Tingstad (?)
Solveig Otlo

Vald 12/1-10

TURNEMND
Leiar: Arnhild Haugbotn
Sigrun Moe
Hugo Dahle
Endre Tuff

Vald

SLEKTSNEMND
Leiar: Leif Kjønstad
Jan Kåre Løveng
Johan Ole Kjelstad

Vald

BYGDABOKNEMNDA
Leiar: Johs.Vongraven
Pål Kulås
Sveinung Haavik
Vara: Bjørn Olav Nygård
Vara: Øystein Bergsve

Vald

VALGNEMND
Kåre H.Almåsbakk
Toralf Granaunet
Jon Steinar Munkeby

Vald på årsmøtet

2. FORSLAG TIL REGLER FOR REKNESKAPSFØRAR/SEKRETÆR

Rekneskapsførar:
1.Jevnleg føring av bilag
2.Sende rapporter til kasserer før kvart styremøte
3.Kan være adressat for fakturaer/rekninger
4.Kan ha ansvar for utbetalinger over nettbank
5.Skrive ut giro for medlemskontingent i januar
6.Sende purring for ubetalt medlemskontingent i slutten av mars

Sekretærarbeid:
1.Ansvar for medlemsregistret
2.Holde orden på medlemmer med e-post
3.Lage e-postgrupper for nemnder o.l.
4.Kan bidra med utsendelse av informasjon

Kasserer:
1.Ansvar for inntekter og kostnader ved stand og andre arr.ment
2.Ansvar for at bilag for innkjøp og lignende vert godkjent for utbetaling over nettbank
3.Ansvar for nøkternt bruk av annonser

VEDTAK: Styret godkjenner det framlagte forslag til regler for rekneskapsførar/sekretær

3. EVENTUELT: ORDVEKSLING OM TILTAK OVERFOR/TILBUD TIL – MEDLEMMANE I LAGET

Ein satsar på medl.møte etter påske. Styresmøte før påske for å legg opp møtet.
Styresmøtet blir 9.mars – 10

Møteboka opplese og godkjend

Øystein Bergsve, Aashild Bjørgum Øwre/ref, Johs.Vongraven, Paal J.Fostad, Liv Kjønstad, Johan Ole Kjelstad, Helge Bakken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *