Styremøte 28/01-10

STYREMØTE, TORSDAG 28/1-10 PÅ LEVANGER BIBLIOTEK

Til stede: Ola Indgaard, Øystein Bergsve, Jon St. Munkeby, Johs. Vongraven og Helge Bakken.

Forfall: Åshild Bj.Øwre, Liv Kjønstad, Johan Kjelstad, og Arnhild Haugbotn.

SAK 21 – GODKJENNING AV FORSLAG TIL ÅRSMELDING 2009

  • Retting: s.3, linje 5. Det skal stå: Vi har gitt Bygdeboknemnda kr 75.000 som lån for trykking av Husmannsboka. Historielaget har kjøpt tjenester for trykking av Årsmeldinga fra Levanger Bibliotek for trykking av Årsmeldinga. Pris kr 5,- pr.stk. Årsmeldinga ble godkjent.
  • Godkjenning av rekneskap 2009. Rekneskapet ble godkjent uten merknad.
  • Godkjenning av arbeidsplan. Punktet om Wikipediaopplegg strykes. Post 3441, Bruk av egenkapital forhøyes fra 20.000 til 30.000 kr. Budsjettet går ut med en totalsum på 226.100 kr. Forslag til arbeidsplan ble godkjent.

SAK 22 – LIV I BAKGÅRDEN 40 ble godkjent. Tillegg: Ola, formannen, snakker med styremedlem Kjelstad om et innslag under marknaden.

SAK 23 – TRIVSELSKVELD FOR FORBØNDENE PÅ BRUSVE TORSDAG 25/2-10

Deltakere, 20 i alt, ble diskutert. Servering av kjøtt og rotgraut.

Det forventes at kommunen dekker 1.000-1.500 kr av utgiftene.

SAK 24 – EVENTUELT

- Levanger Historielag har fått tillatelse til å bruke bibliotekets postadresse som sin adresse.

- Utsending av årsmøtedokumenter skal foregå i morgen, fredag 29/1-2010

Helge Bakken, Ola Indgaard, Øystein Bergsve, Jon Steinar Munkeby, Johs Vongraven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *