Styremøte 12/01-10

STYREMØTE PÅ BIBLIOTEKET 12/1- 2010

Tilstede: Ola Indgaard, Liv Kjønstad, Arnhild Haugbotn, Johs. Vongraven, Jon St. Munkeby, Johan O. Kjelstad og Helge Bakken
Åshild B.Øwre hadde meldt forfall
Sykdomsforfall: Ø. Bergsve

SAK 17 – HENDT SIDEN SIST

  • A – Bybranner v/ E.M.Eliason Vaadal. Arnhild Haugbotn oppsummerte møtet med vekt på den praktiske tilretteleggingen. Ca. 30 deltakere.
  • B – Salg på julemessa. Årboksalget gikk tregt, 8 stk solgt. Husmannsboka var mer etterspurt (I alt er det solgt 360 stk) – Johs. Vongraven gjorde greie for salgsopplegget for Husmannsboka. Han nevnte at bygdeboksnemndas arbeid med bok for Nesheim krets, kommer til neste år. Ola Indgaard oppsummerte salget av årboka så langt. Det ser positivt ut.
  • C – Presentasjon av årboka gjennomgått av lederen
  • D – Rapporter om salget, se pkt B.

SAK 18 – SKRIFTSTYRET FOR ÅRBOKA.
Disse går inn: Anna Dahl, og Odd Tingstad (går inn). Fra styret går Helge Bakken inn. Fra før sitter Asbjørn Tingstad og Solveig Otlo.

SAK 19 – GAMMELT ATETT.
Et prosjekt med utspring i Lev.Avisa og Historielaget skal iverksettes med Sissel Wohlen og Sveinung Haavik som ledere (deltakere). Nils Torske forespørres om å gå inn i prosjektet.

SAK 20 – LEDEREN LA FRAM ET UTKAST TIL ÅRSMELDING.
Årsmelding fra bygdeboknemnda er pr. i dag ikke formelt behandlet i nemnda, men vil bli vedlagt historielagets årsmelding. – Ola Indgaard og Helge Bakken skal foreta en språklig finpuss.

SAK 20b – Lederen la frem en foreløpig regnskapsoversikt

EVENTUELT: Laget har mottatt en muntlig henvendelse fra Jostein Trøite om å lage et (lite) arrangement for fórbøndene på Brusve. – En tar sikte på et lukket arrangement med diverse kulturelle innslag. Arrangementet skal skje 25.febr. Historielagets turnemnd har den praktiske forberedelsen til arrangementet.
-Årsmøte er fastsatt til 11/2-2010. Sted: Hegle Grendehus
-Historielaget søker om å få salgsplass på Dampskipsbrygga.
-Leder i Turnemnda tok opp forslag om mulige turmål i kommende år. En mulig utflukt til Åsen kunne være aktuelt. Likedan området ved det gamle klostret i Munkeby, langs stien mot Gran. Tur til Hestøya ble luftet.

Helge Bakken ref, Ola Indgaard, Liv Kjønstad, Johs. Vongraven, Arnhild Haugbotn, Jon Steinar Munkeby, Johan Ole Kjelstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *