Styremøte 25/08-09

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG PÅ BIBLIOTEKET 25/8-09 KLOKKA 18.00

Desse møtte:

Arnhild Haugbotn, Liv Kjønstad, Helge Bakken, Jon Steinar Munkeby, Johannes Vongraven, Øystein Bergsve, Aashild Bjørgum Øwre og Ola Indgaard. Johan Ole Kjelstad møtte ikkje.

Leiar Ola Indgaard ønskte vel møtt.

Innkalling og sakliste godkjend.

SAK 9/09: REFERAT (HENDT SIDAN SIST)

 1. Tur til Overhalla. Fin tur, men få av historielagsmedlemmane var med.
 2. Omvisning på Munkebyberget og det nye klosterberget
 3. Skole for registrantane 14.mai – 09
 4. Møte i Munkeby-gruppa 12.mai – 09
 5. Møte i redaksjonsnemnda, Margunn Amundsen ny redaktør
 6. Historielaget/gågatebua var med på åpningsdagen 3.juni og på første «Bondens marked»
 7. Leiar er med i gruppa som arbeider med 1000-årsarrangementet for Levanger neste år. Ventar på vedtak i kommunen
 8. Ref. fra stand på Dampskipsbrygga i Martnan. Johs.Vongraven har sett opp turnusliste.(Den er: Johannes, Jon Steinar, Arnhild, Øystein, Leif, Pål, Ola) Vi fekk plassen der Winge var tidlegare. Vi har bedt om å få beholde denne plassen seinare år.

Overskottet vart:

- Levanger historielag kr 1.900 (Årbok 2008+2007,Trapnesbok)
- Bymuseet kr 2.960 (Arbeiderliv,hefte)
- Bygdeboknemnda kr 1.050 (Hallan A+B, Frol 2, Hallan A+B)

SAK 10/09: ÅRBØKER SOM GAVE TIL BIBLIOTEKET I SJUKEHUSET

Ein har en god del bøker liggande og vi meiner stoffet bør ut til aktuelle lesarar.

Vedtak: Levanger historielag gir 2 eks av kvar av dei årbøkene ein har på lager til sjukehusbiblioteket.

SAK 11/09: GODKJENNING AV LISTE FOR ÅRBØKER – GRATIS/GAVE-EKS

Dei som får bøker er:

 • Styret
 • Nemndene (skriftstyret, reg.nemnd, turnemnd, studienemnd, slektsnemnd) v/leiar
 • Gavebøker ellers: Levanger-Avisa, T-A, Lev.komm. v/ordførar og kulturetat. Lev museum, Bymuseet, Lokalhistorissk arkiv, Norsk lokalhist.inst, Nord-Tr.lag hist.lag, Landslaget for lokalhist, Rådhusets salgsansv, Nasjonalbibl. Rana (7)
 • Selgarane (sjå liste)
 • Byttebøker etter bytteliste

SAK 12/09: EVENTUELT

 1. ARR.UTOVER HAUSTEN: – Ingen tur 14.juni. – Tur 13.september – 09 frå Rinnan til Lian, kafferast. – Fleire arr. planlagt
 2. Forslag til opplegg for 1000-årsarr. for Levanger v/Annar Julius Johansen
 3. Ny bok: «De som falt» av Erik Weum v/Liv Kjønstad. Boka inneheld opplysningar og bilder av frontkjemparar som fall i 2.verdenskrig og einingane dei kjempa for.
 4. Leiar deltok på møte på Brustad om»Vern av bygningar» (ref. til fredninga av dei gamle trehusa i Levanger)

Møteboka opplese og godkjend

Aa. Bjørgum Øwre
Øystein Bergsve, Arnhild Haugbotn, Liv Kjønstad, Helge Bakken, Johs.Vongraven, Jon Steinar Munkeby, Ola Indgaard

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>