Styremøte 16/07-08

side 291 – 92 i møteboka. Referat frå møte 16. juni 2008

Styremøte i Levanger Historielag, måndag 16. juni kl. 16.45.

til stades. Formannen Ola Indgaard, Kjell Auran, Jon Steinar Munkeby og Åshild Bjørgum Øwre. Forfall: Paal J. Fostad og Nils Olav Krogstad.

Liv Kjønstad møtte kl. 17.10. Johannes Vongraven og Toralf Granaunet møtte ikkje.

Saker:

14/08 Referat

a. Forsikring i orden. Kr. 777 i premie.

b. Formannen har sendt E-post til kommunen om at Historielaget blir tatt med på råd vedrørende namnsetting på veger o.l. Det syner seg at kommunen har sendt posten til feil adresse.

c. Ingen av profilhefta er kommet til rette.

d. Pilgrims-seminar i Trondheim 17/4 var Åshild Bjørgum Øwre deltaker, og 9/5 deltok Paal J. Fostad.

e. Jon Steinar orienterte om historisk vandring i Munkebygrenda 24. mai der vi så på gamle husmannsplasser/tufter. Mange møtte. Styret blir invitert neste gang + annonse.

f. Levanger Museum – Etter nyorganiseringa har Levanger Historielaget ingen representasjon.

15/08 Lokalhistorisk Arkiv (utsett sak 11/08 frå 11.04.08)

Historisk gjennomgang: Igangsatt 1986 – Historielaget hadde 2 av 3 medlemmer i arkivrådet. Pr. i dag har saka gått i stå. Vi er interessert i å ha mest mulig lokalt.

Vedtak: Vi får i stand eit møte med biblioteket for å drøfte vegen vidare. 16/08 Kuturminnedag 14. septemer 2008

: Framlegg frå formannen: Tur til Svartberghytta – vedtatt. Frits Wahlstrøm blir med som forteller.

17/08 Eventuelt:

a. Museumsutviklingen i Levanger, artikkel i Tr. avisa 6/6-08. Saka blir følgd opp.

b. Liv Kjønstad fortalde om amerikabesøk: Pensjonert dommar Conrad A. Richards, etterkommer av Ole Olsen Kjønstad (1838 – 1878) som utvandra til Minnesota mellom 1855 – 1862, kom på uventa besøk til Nesste 9/6-08. Liv er femmenning med Richards. Richards bur i Hudson, Wisconsin 54016

c. Bør vi engasjere oss i Halsteinborgen (Hærsborgen)? Vedtak: Vi tar ein tur til borgen på ettersommeren med formannen som kjentmann. Framlegg til dato: 25. august, oppmøte kl. 16.45 ved Folkets Hus

Møteboka godkjend (underskevet av)

Ashild Bjørgum Øwre – Ola Indgaard – Jon steinar Munkeby – Kell Auran og Liv Kjønstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *