Styremøte 11/03-08

Referat fra styremøte i Levanger Historielag 11.03.08

(Avskrift fra protokoll )

Styremøte i Levanger Historielag ,tysdag 11.03.08 kl.1800 på Folkets hus , Levanger.

Møtet var første møtet etter årsmøtet – og ein starta derfor med ei kort ”bli kjent stund” for det nye styret (over ein kopp kaffe)

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 1/08: Konstituering

Leiar : Ola Indgaard (vart vald på årsmøtet )

Nestleiar : Johannes Vongraven – vald

Kasserar : Kjell Auran – vald

Skrivar : Åshild Bjørgum Øvre – vald

Sak 2/08: Delegering av oppgaver i styret

a. Ansvar for arrangement – (annonsering – leiing – servering )

Vald : Kjell Auran.

b. Ansvar for drift av heimesida.

Vald : Nils Krogstad.

Ola Indgaard kan halda fram med ansvar for rekneskap , medlemskartotek , dagleg korrespondanse o.l

Sak 3/08: Få heimesida i gang

Dette vart vedteke på årsmøtet og formannen har derfor bede om kostnadsoverslag frå ”Canvas Media v/ Tommy Andresen. Tilbodet er på kr.6.700.-

Ein del diskusjon omkring saka.

Sak 4/08 : Medlemsblad

Dok. : Medlemsblad – Levanger Historielag-2008

Det er ønskeleg å få ut medlemsblad eit par gonger i året til kvart medlem. Laget har no ca. 200 + + ”betalande” medlemmer. Bladet (A4-samanbretta i hefteforfmat ) må da trykkast i ca. 300 eks. ( utsending til medlemmer + utlegging på biblioteket m.v )

Sak 5/08: Velje representant til årmøtet i Levanger Museum

Vedtak : Åshild Bjørgum Øvre (attval frå 2007 )

Medlemmer i registreringsnemda

Vedtak: Kåre H Almåsbakk – ny

Jon Steinar Munkeby – (frå før)

Hogne Heir – ”

Marit Svarva Henriksen – ”

Ola Indgaard – leiar i nemnda

Sak 6/08: Nemnder

a Redaksjonemnd – 3 stk + leiar

Ansvarsområde : medlemsblad – skriving for heimesida

Vedtak : Kåre H Almåsbakk

Nils Krogstad

Toralf Granaunet

Ola Indgaard

b Salgsnemnd

Vedtak : Kjell Auran , Pål Fostad , Jon Steinar Munkeby

c Bygdeboknemnd

Vedtak : Johannes Vongraven – leiar

Pål Lein

Sveinung Havik

Pål Kulås – vara

Bjørn Olav Nygård – vara

Sak 7/08 Kaffetreff i lagsrommet

Dette er tenkt meir uformelt enn vanleg medlemsmøte , men kan vere godt egna for samtale om lokalhistoriske hendingar , idedugnad , skolering ,skape trivsel.

Vedtak : Tidspunktet – tysdagar klokka 10:30

Ansvarlig : for arr. – Kjell Auran

Ansvarlig : innhald – Ola Indgaard

Ein prøver med annankvar veke . Første gong 08.04.08

Laget spanderer kaffe

Sak 8/08 Eventuelt

a Framlagt forslag for året frå turkomiteen v/Pål Fostad

( godt framlegg – blir sett inn i medlemsbladet )

b Forsikring av verdiane laget har.

Vedtak : dette blir ordna

c Referatet frå årsmøtet vart framlagt. Blir gått igjennom på neste møte.

d Historielaget og namning av vegar . Blir følgd opp.

 

Åshild Bjørgum Øvre

Referent

(signert av styremedlemmer tilstades )

Nils Krogstad

Kjell Auran

Pål J Fostad

Jon Steinar Munkeby

Johannes Vongraven

Ola Indgaard

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *