Styremøte 14/04-08

Styremøte i Levanger Historielag måndag 14. april 2008 klokka 16.45.

Tilstades: Liv K, Johannes J, Kjell, Paal F, Ola og Åshild. Forfall: Jon Steinar M og Toralf G.

Formannen, Ola Indgaard ønsket vel møtt.

Innkallinga godkjent.

Sak 09/08 Godkjenning av retta referat frå årsmøtet 4. mars. Vedtak: Referatet godkjent. (Sjå referat annet sted)

Sak 10/08 Forsikring av bøker m.m:

Gjensidige er purra på svar – etter forespørsel, men historielaget har enno ikkje fått svar frå forsikringsselskapet. Laget har store verdiar i bøker m.m. og vil forsikre eigedelane.

Sak 11/08 Lokalhistorisk arkiv.

Sak: Skriv frå S. Havik

Vedtak: Saka blir utsett til neste,møte.

Sak 12/08 Forslag til arbeidsreglar for nemnder.

Sak: Tilsendte arbeidsreglar.

Vetak: Ordet «årleg» blir føyd til etter kr. 1000 – for kvar nemnd.

Sak 13/08 Anna:

a. Halvårsmøte i Nord-Tr.lag Historielag på Ytterøy 3. mai 2008. (ønske om kurs)

b. Intern opplæring i:

Når folket fortel

Registreringsarbeid (sjå medlemsblad nr.1)

Arkivarbeid

Guiding

c. Vegnamn – Nesset.

Liv Kjønstad orienterte om namneforslag på Nesset. Styret etterlyser rutiner når veger skal få namn. Historielaget bør bli teke med på råd.

Ola Indgaard følger opp saka.

d. Tidlegare utarbeidde profilhefter etterlyses.

e. «Handbok i lokalhistorisk arbeid» blir tinga – slik at nye styremedlemmar får 1 eks. kvar.

f. Referat frå Salgsnemnda vedrørende salg av bøker.

g. Paal J. Fostad deltek for historielaget på Pilegrimskonferanse/seminr i Trondheim 17/4 08 og 9/5 08.

H. «Kaffetreff» – tysdag 8. april – triveleg. Neste treff blir 21. april 2008.

Møteboka godkjend.

Underskrevet av:

Åshild Bjørgum Øwre, (ref.) -Liv Kjønstad – Paal J. Fostad – Nils Olav Krogtad – Johannes Vongraven – Kjell Auran – Ola Indgaard

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *