Årsmøte 04/03-08

Referat fra årsmøtet i Levanger Historielag, 4. mars 2008

Leder Aud Graadal ønsket de frammøtte velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste, enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og referent. Til møteleder ble Aud Graadal valgt og til referent ble Toralf Granaune valgt.

Sak 3: Aud Graadal la fram årets årsmelding.( Se vedlegg).

Turnemda la også fram sin melding v/ Hugo Dahle. God aktivitet. Planer for dette året ble også nevnt.

Registreringsnemda v/ Ola Indgaard. Mye er registrert. Det finnes 100 A-4 sider.

Fotogruppa har ca. 200 bilder.

Hjemmesida v/Nils Olav Krogstad. Mye er gjort, men en del gjenstår før alt er på plass. Årsmeldingene ble godkjent.

Sak 4: Regnskap og revisjon v/ Ola Indgaard.(Se vedlegg.) Kommentar fra Ola Indgaard, vedlagt. Regnskapet ble godkjent.

Sak 5: Budsjett 2008. Budsjettet oversendes det nye styret med Indgaards kommentarer. Årsmøte gir styret fullmakt til å bruke opptil kr. 20000 ut over budsjettforslaget til å få heimesida i orden» Ellers, godkjent.

Sak 6: Årskontingenten for 2009 blir som før.

Sak 7: Innkomne forslag.

a. Organisering av laget v/ Ola Indgaard. (Se vedlegg.) Forslag: Oversendes det nye styret til behandling. Forslaget vedtatt.

b. Endringer av vedtekter for Levanger bygdeboknemnd.

Levanger Bygdaboknemnd skal ha: Tre faste medlemmer med varamedlemmer valde av Levanger Historielag. I tillegg til desse tre faste medlemmene, skal lokale historienemnder som er i arbeid ha rett til plass i nemnda. Rett til å nytte Levanger Bibliotek som ein ressurs i sitt arbeid. Styrene i Historielaget og Bygdeboknemnda må i fellesskap justere vedtektene i samsvar med dette. Godkjent av årsmøtet.

Sak 8:Valg.

Valgkomiteen v/ Ola Indgaard la fram forslag.( Vedlegg.)

Leder: Ola Indgaard.ny. Styremedlemmene Liv Kjønstad, Jon Steinar Munkeby og Aashild Bjørgum Øwre gjenvelges. Alle valgt med akklamasjon.

Valgkomite: Kåre H. Almåsbakk, valgt for 3 år.

Knut Torgersen, valgt for l år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *