Spor etter gammel ferdsel

Levanger Historielag ble for ei tid tilbake invitert til Halsan av Jaguar 4H for å ta ei gammel veilei i øyesyn, og gjøre sitt til at et mangeårig ryddearbeid ble gjort kjent utenom Halsan. Ryddearbeidet og merking blir forsøkt satt inn i historisk sammenheng som skal vise oss trafikk og virksomhet i området.
Et 20-talls interesserte var møtt fram for å følge grendas sønner , Jostein Moksnes og Odd Erling Jakobsen. De delte området mellom seg under vandringa. – Det som først og fremst kan gi oss en pekepinn om virksomheten/bruken av området, er spor etter veileier. De finnes, men det er vanskelig å si når de ble brukt, hvem brukerne var og hva for ærend de hadde.

Utvinning og frakting av jern er et hett tema blant historikerne. Ble området brukt i frakting av jern, er vi straks tilbake 2000 år i tid. – Veiene kan også peke mot Munkeby kloster. Da er vi 11-12 hundreår lenger fram i tid.
Det knytter seg ofte sagn til historiske steder og historisk virksomhet. I Halsan har vi Dronninghaugen, der det blir fortalt at ei dronning ble gravlagt etter å ha falt av hesten. Omstendighetene her ligger i dypeste mørket …. .
På vår vandring møtte vi også på gruvesluskens arbeidsplass. Tingstadgruva er nevnt i skriftlige kilder i 1750. Den ble raskt nedlagt, men driften ble gjennopptatt i 1803 for så å bli nedlagt i 1810 p.g. a. fattig malm. I 1907 var det en kort prøveperiode før ny nedlegging i 1908.- Som en kuriositet kunne guide Jakobsen vise oss tomtene av en hoppbakke som ble brukt fram til ca 1960. Grunnen eies den dag i dag av Il Sverre.

Vi har mange eksempler på at våre forfedre laget fangstgroper ute i naturen. Så også her. Størrelsen på gropene kan kanskje si oss noe om hva de skulle fange.
På vandringsveien hadde vi en særdeles trivelig stopp. Jaguar 4-H i Halsan har opparbeidd en fin gapahuk som er i bruk av barnehager, skole og bygdefolk. Til ære for dagens vandrere hadde noen ungdommer ryddet veileia ekstra grundig. Medlemmene i klubben hadde videre pølsene ferdige på grillen, kakestykkene i formene og kaffen på kanner. Bedre kunne det ikke være. -De solide sittebenkene er også 4H sitt verk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederen i turnemnda i Levanger Historielag, Arnhild Haugbotn, takket ungdommene i 4H for serveringen. Lederen i klubben, Sondre Bjørås, fikk overrakt Levanger Historielags siste årbok som en takk. Dette sikkert med tanke på at gaven skulle anspore til framtidig arbeid i historielaget …. .

H.B.

Foto: H.Bakken og H.Dahle

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *