Fra Årsmøtet 2011

Lederen i laget, Johannes Vongraven, tok i sine velkomstord til et 20 talls frammøtte medlemmer, utgangspunkt i historielagets økonomiske engasjement på ulike områder.

Vi har i forbindelse med 1000-årsjubileet, sammen med biblioteket, gått til innkjøp av en fotomodul for å etablere ”Levangsbilder”.- Beløp: 30000 kr.-
Videre har laget, også denne gang i samarbeid med biblioteket, tegnet kontrakt for leie av et leseapparat for film. Dette til en sum av 85000 kr over 5 år.-
Vi har videre gitt tilsagn om støtte tilsagn om støtte til å bygge et jernframstillingsanlegg på Heglesvollen.-
Til slutt nevnte Vongraven at historielaget har støttet Eklos siste bok med 2000 kr, og et arrangement på Alstadhaug med 5000 kr.
Lagets inntekter er det enklere å bokføre. Det er ene og alene salget av Årboka som skaffer pengene. Størrelsen på salget avhenger av kjøpelysten hos innbyggerne i Levanger.- Årboka ble derfor neste tema. Hva kan så gjøres for å øke salget ? Flere dørselgere og fyldigere anmeldelse av boka i lokalpressen, var svaret.

Kveldens gjest var Aud Åse Reitan.
For mange i Levanger et ukjent navn.
Historielaget ønsket å bli kjent med den nye bestyreren av Levanger museum, og hun ønsket å bli kjent med det historiemiljøet i Levanger.-
Aud Åse Reitan har et svært bredt faggrunnlag, og har jobbet både på vegmuseum og landbruksmuseum. Arbeidet her var mye prosjektrelatert, og hun så derfor med glede fram til å arbeide i et mer samlingsorientert museum.
Hun skal videre gi faglig støtte til de små, ubemannete museene, men samtidig ser hun det som en svært viktig oppgave å få det store og landskjente fotomuseet mer profilert, lokalt.

 

H.B

 

Årsmøtet i Levanger Historielag 17 .februar ga følgende valg:

Styret:
Johannes Vongraven, gjenvalgt og tar lederjobben i 1 år
Helge Bakken, tar gjenvalg i 2 år
Øystein Bergsve, tar gjenvalg i 2 år
Arnhild Haugbotn, tar gjenvalg i 2 år
Liv Kjønstad, ikke på valg
Anne Sofie Lullau, ikke på valg
Åshild Bjørgum Øwre, ikke på valg
Tormod Buran, ny, valgt for 2 år
Hågen Ven, ny, valgt for 2 år

Revisorer:
Arild Buran og Pål Kulås

Valgnemnd:
Toralf Granaune,Jon Steinar mUnkeby og Paal J. Fostad

Kontingent: 150 kr, en økning på 50 kroner. Gjelder fra 2011, den gamle satsen har vært uforandret i mange år.

Arbeidsoppgaver i 2011:

 • Ifølge samarbeidsavtalen med Levanger bibliotek vil mye av vår aktivitet foregå i biblioteket
 • Møter i styrer og nemnder og andre arbeidsaktiviteter, vil bli lagt dit
 • Slektsforum, som kan samle de som er interessert i å finne opplysninger om slekta, vil her få veiledning i å finne kilder og å utveksle erfaringer med andre.
 • Årbok som før
 • Medlemsblad vår og høst som før
 • Heimesida fortsetter og oppjusteres jevnlig
 • Delta i 1000-årsjubileet
 • Hjelpe til med «Levangsbilder»
 • Prosjektene Levanger-elva og Munkebygruppa, fortsetter
 • Prosjekt 2000 «Veger og grinder m.m.» forsøkes avsluttet
 • Åpne kontordager i Biblioteket fortsetter
 • Turer og møter som før
 • Delta med stand på Dampskipsbrygga

J.V

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *