Storfint besøk på Røstad

Levanger Historielag var nylig invitert til et møte på Røstad med selveste forsvarssjef Harald Sunde. Møtearrangør var Innherres Forsvarsforening og HINT.- Innledningsvis slår vi fast at en sjelden eller aldri har fått framlagt et så omfattende emne på en så klar og strukturert måte.

Lær av historien
En bør lære av sin historie når en skal utforme en fornuftig forsvarspolitikk, slo general Sunde fast. Frankrike bygde sin Maginotlinje i 1930-34 som et forsvarsverk mot Tyskland. Den ble regnet som ugjennomtrengelig, men det tok tyskerne bare dager å trenge igjennom. Gammelt tankegods dugde ikke. Tyskland, derimot, hadde tenkt nye tanker.
Etter 2. verdenskrig opplevde vi ”Den kalde krigen.” Forsvaret, slik mange av oss kjenner, vant ” Den kalde krigen.” Nå er denne form for krigføring over., og da er tida kommet for å omstille forsvaret igjen, hevdet forsvarssjefen. ”Vi må gå fra et mobilt invasjonsforsvar til et ”brannstasjonsforsvar”, som er klar for utrykking både innenlands og utenlands”, konkluderte general Sunde.

Faktorer som påvirker Norge
Sunde stilte så spørsmålet om hva det er for forhold som vil påvirke Norges situasjon i internasjonal sammenheng. Kanskje uventet for mange var svaret hans klimautfordringene. Avsmeltinga i nord åpner for nye sjøruter fra Sibir-kysten via Barentshavet- Svalbard-Grønland og inn i området nord for USA/Canada. For Norge sin del vil Svalbard bli et brennbart område. Overvåkingen vil kreve ende flere resurser enn den gjør i dag. Til opplysning koster den nå 1mill kr dag. For å sitere forsvarssjefen. ” De som vil ramme Europa vil gjøre det ved å angripe transporten til sjøs”.

Tillit er viktig
Forsvarssjefen gikk grundig inn på forholdet til Russland. Veien å gå er å skape tillit begge veier. Det gjøres blant annet ved å skape gode relasjoner ved å møtes både formelt og mer uformelt.- Sunde fullroste partene i forbindelse med Barentshavsavtalen.

Omstilling er alfa-omega

Omstillinga i forsvaret er avhengig både av rasjonalisering og tilført pengemengde. Forsvarssjefen la ingenting imellom når han skulle gi eksempel på urasjonell drift. Han tok for seg ”skogen” av små og store flyplasser, spredt utover det ganske land. Noen steder har knapt nok fly stasjonert. Uten at generalen nevnte det, er det nok snakk om et massivt press fra lokalpolitisk hold med hensyn til arbeidsplasser i distriktene som er bøygen.

Norske soldater er best
Generalen var tindrende klar i synet på veneplikt kontra et yrkesmessig mannskap. Verneplikten vil styrke forsvarsviljen hos den vanlige mann og kvinne. Kvaliteten på våre soldater kommer klart fram når soldatene inngår i internasjonale operasjoner. De ligger på topp. Han kommenterte situasjonen i Afganistan spesielt. Norske soldater venter med å trekke av. De tenker seg om, og tenker på sivilbefolkningen, og ikke minst på barna.

NATO i Trøndelag
På spørsmål fra salen om NATO-lagrene i Trøndelag er i ferd med å legges ned, svarte generalen at han gjennom samtaler med andre militære ledere, fornemmer at det ”blåser” vår vei. – Sivilforsvarets utvikling ble kommentert fra salen. Mange føler at utviklingen her har gått i gal retning. Forsvarssjefen svarte at en her måtte en foreta en skikkelig gjennomgang.

Som takk for sin glitrende utgreiing fikk forsvarssjefen overrakt ei bok fra forsvarsvenn Øystein Walberg. I boka går det fram at dragonene på Rinnleiret var de første som var på plass i forbindelse med det store leirraset i Verdal, 19. mai 1893.

H.B.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *