Styremøte; 07.09.2016

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Styremøte i Levanger historielag tysdag 7. september 2016 klokka 18.00  på Levanger bibliotek. 

Forfall: Hallbjørn Holberg og Randi Berget. Til stades: Øystein Haugan, Gaute Ulvik Haugan, Hilde Løvås, Hans Hallan, Sveinung Havik, Hågen Ven og Åshild Bjørgum Øwre.

SAKER: 

 1. REFERAT FRÅ SISTE MØTE.    
  2. KULTURMINNEDAGEN.
     Orientering v/Åshild. Det har vore møte mellom Levanger historielag, Levanger bymuseum og Fortidsminneforeninga. Desse tre laga vil, i år som i fjor, arrangere dagen saman. Arr. blir:            Tysdag 13. september-16,  kl. 17.00 i Kirkegt. 11 (gamle byskolen, no fotomuseum)           
  Tema: Om restaurering av gamle hus, Sjøgt. 42-A v/Hilde Røstad og Ellev Stensli.
       3.  METALLSØKING  A. Informasjonsmøte til/med grunn-eigarar.  Under denne saka vart tanken om registrering av funn, reist.           Registreringa burde vera ei liste med funn/gjenstand, tid, stad, finnar. Positivt mottatt og vi kjem tilbake til saka.      4.  JARNVINNEPROSJEKTET – BLÆSTRING. Dok.: Mail med orientering om «Jarnvinneprosjektet» og invitasjon til Levanger historielag frå Skogn Rotary v/Asbjørn Nordberg. Fagleg ansvarleg: Professor/arkeolog Lars Stenvik. Tid og stad: Høyslogruva 4. oktober-2016.          5.  ØKONOMI  Info av kasserar Øystein Haugan. Ca. 45 av medlemmane har ikkje betalt kontingenten. Det viser seg   at mange ikkje har mottatt kravet, så postsendinga er eit problem. Vi tar saka opp i samband med medlemsverving på neste møte.

 2.  Førebels inga avklaring.           B. Leiting denne hausten. Positivt svar frå Fiskvik i «Grenne-grenda» i Åsen. Leiting på garden hans etter skurdonna er avslutta.
 3. Utstillingar: Fotoutstilling og funn frå metallsøking. Servering: Kaffe og kringle.  Kunngjering: Annonse i «Innherred» (Sveinung). Leiing av dagen: Sveinung og Åshild.  Kostnad: Utgiftsdeling mellom dei samarbeidande laga.  

 4. Rapport frå skriftstyret. Randi Berget sender ein e-post til medlemmane. B. Framlegg om eigen e-postadresse for historielaget. Vedtatt. Gaute Ulvik Haugan ordnar det praktiske.            

 1. JÄMT-TRØDSKE HISTORIEDAGAR. Utsett. B. BILDEREDAKTØR FOR BOK OM FESTIVITETEN.      Spørsmål frå biblioteksjef Vidar Lund. Sak frå førre møtet.  Sveinung tar denne.

 2. MEDLEMSVERVING Saka vart diskutert og ho blir tatt opp på neste møte.8.  SALSNEMND      Desse vart oppnemnd: Randi Berget, leiar, Øystein Haugan og  Hågen Ven.

  Åshild Bjørgum Øwre ref.    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *