Styremøte 08/02-16

Styremøte på Levanger Bibliotek kl. 1800.
Martin Granås kom ca. kl. 1830. Underskrivne møtte.

SAK 20: Leseapparat
Avtalen vi har med Lev. Bibliotek går mot slutten.
VEDTAK: Vi går inn for framlegget frå Vidar Lund.
Vedlegget: 5-årsavtalen om leige av mikrofilmapparat går mot slutten. Sidan Levanger-Avisa og Amtstina ikkje er digitalisert enno, må vi framleis ha apparat. Eg har høyrt med Saxvik, dei seier vi kan kjøpa ut apparatet for kr. 7.432,-.
Så vidt eg har skjøna har Levanger Historielag betalt halvparten av leiga, og egvonar at de kan betale halvparten av utkjøpet og, dvs. kr. 3.716,-. Fint om derkan ta det på fyrstkomande styremøte og gje melding om vedtaket.

Beste helsing
Vidar Lund
Biblioteksjef

SAK 21: Årsmeldinga
Dok: Framlegg til årsmelding.
Det framlagde forslaget vart gjennomgått.
VEDTAK: Årsmelding med nødvendig endringer blir lagt framfor vedtak på årsmøtet.

SAK 22: Rekneskap  SAK 24: Budsjett
VEDTAK: Gjennomgang av rekneskapen blir utsatt.
Vi møtes kl. 1700 på Hegle 3. mars. Rekneskapen blir utsendt på førehand.
Same vedtak gjeld og budsjettet.

SAK 25: Vedtekter/Vedtektsendringer.
Styret har tatt opp saka om gjennomgang evt. endringar/tilføyingar i gjeldande vedtekter.
Liv Kjønstad og Åshild Bjørgum Øwre vart valt til å gå igjennom vedtekten. Framlegget samt begrunning vart delt ut og gjennomgått.
VEDTAK: Det framlagte forslaget m  ed endring av eit par ord blir lagt fram for årsmøtet til vedtak.

SAK 26: Kontingent.
VEDTAK:
Styret foreslår at kontingenten blir som før:
kr. 150,- for einskildpersonar
»    200,- »    ektepar
»    250,- »    grupper

Møteboka opplese og godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre, ref.

Johs. Vongraven, Randi Berget, Hågen Ven, Hilde Løvås, Hallbjørn Berget, Liv Sofie Kjønstad, Martin Granås og Sveinung Havik.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *