Styremøte 02/11-2015

Møtte: Johannes Vongraven, Hilde Løvås, Liv Kjønstad, Hågen Ven, Hallbjørn Holberg, Martin Granås  og Randi Berget.

Forfall: Sveinung Havik og Åshild Bjørgum Øwre

Innledningsvis deltok vår nye bibliotekleder Vidar Lund på møtet. Han presenterte seg sjøl, fortalt om sin bakgrunn og om planer framover. Lokalhistorie er viktig for biblioteksjefen. Han har ansvaret for lokalsamlinga og har gjort seg tanker om: Hva med bibliotek i bygdene rundt? Han er dessuten interessert i slektsforskning. Han fortalte at Idar Kjørsvik er engasjert for å skrive bok om Levanger kino (Festiviteten).

SAK 15/15           VEDTEKTSENDRINGER                               
Styret vil legge fram forslag til evt. vedtektsendringer som vedtas på Årsmøte.                               
Vedtak: Åshild og Liv legger fram forslag.

 SAK 16/15           ÅRBOKA PRIS OG DISTRIBUSJON                
Det ble diskutert antallet bøker til Skriftstyret. De har tidligere fått 10 bøker hver for arbeide. Bør antallet reduseres til 5, kanskje differensieres slik at leder får flere, han har tross alt det største ansvaret og arbeidet.
Vedtak: Leder tar det opp med leder i skriftstyret.

Randi videreformidlet et spørsmål fra Asbjørn Thingstad fra Harald Smedal. Han ønsker å kjøpe 20 årbøker, hvis han får en god pris.
Vedtak: Prisen er allerede rimelig, så laget ser ikke at de kan imøtekomme forespørselen.  Prisen pr. bok blir den samme, kr 250,-.

Etter møtesakene deltok Ketil Iversen fra Valgkomiteen. Han orienterte Styret om det forestående arbeidet i Valgkomiteen, som består av Jon Oddvar Skei og Anna Dahl og han selv. Følgende er på valg: Leder  Johannes Vongraven, Liv Kjønstad, Martin Granås, Åshild Bjørgum Øwre og Randi Berget. Han spurte hvem som kunne tenke seg å ta gjenvalg, og kommer til å ringe til hver enkelt for å få svar på det.

Underskrift av frammøtte.                               

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *