Styremøte 26/2-2015

Styremøte i Levanger Historielag 26/2-2015, før årsmøtet, på Hegle Grendehus.

Til stades: Johannes Vongraven, Martin Granås, Randi Berget, Sveinung Havik og Åshild Bjørgum Øwre.
Saker til handsaming var: Rekneskap og budsjett. Dei andre sakene for årsmøtet var klarert på førrre styremøte (2/2-15).

Sak 58/15: Rekneskap
Kasserer la fram rekneskapen som var revidert og funne i orden.
VEDTAK: Rekneskapen med revisjonsrapport (sams.) godkjend.

Sak 59/15: Budsjett
Dok: Utarbeiddd framlegg til budsjett for 2015.
VEDTAK: Det framlagde budsjettframlegg ble vedtatt (sams.) som styret sitt framlegg for årsmøte.

Å. Bjørgum Øwre, sekr.

Protokoll godkjent og underskreve av dei frammøtte.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *