Styremøte 16/3-2015

Styremøte i Levanger Historielag måndag 16/3 – 2015 kl. 1800 på Biblioteket.

Forfall: Hågen Ven.  Underskrivne møtte.

«SYKKELMØTE» – Dette er ei sak vi har støtta skulle gjennomførast og ei gruppe frå historielaget har vore med i førebuingane. Ellers har ikkje laget noko med møtet å gjera, men det er ønskjeleg at nokon frå laget møter. Vi ved Hågen Ven møte for Levanger Historielag.

SAK: 4/2015: Rekneskapsførar – kasserar for laget.
Leiar opplyste om at Ola Indgaard har sagt seg villig til å ta rekneskapsføringa for 1 år og likeins få orden på medlemslister og giroblankettar. Nestleiar har vore i kontakt med rekneskapsførar/firma om kostnader m.v. (Vedlagt notat)

I: Framlegg frå leiar:
«Ola Indgaard engasjeres som rekneskapsførar ut året 2015. Det blir tatt sikte på å engasjere rekneskapsfirma fra 2016. Det blir nedsett ei gruppe frå styret for å førebu overgangen til rekneskapsførar/firma».
Vedtatt mot 1 stemme.

II: Framlegg frå Liv Sofie Kjønstad:
«Historielaget kjøper tjenester fra ekstern og autorisert forretningsfører fra og med 2015».
Falt med 1 stemme for.

GRUPPE FOR Å FØREBU OVERGANGEN.
Valt vart:
Martin Granås, Hilde Løvås (leder) og Hågen Ven.

Møteboka opplese og godkjend.
Å. Bjørgum Øwre.

Randi Berget, Johs. Vongraven, Hallbjørn Holberg, Liv S. Kjønstad, Martin Granås og Sveinung Havik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *