Styremøte 2/3-2015

Konstituerende styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek, måndag 2. mars 2015 kl. 1800.

Aud Åse Reitan frå Levanger Museum møtte til 1. punkt for kvelden. Trekking (bilete) frå Marsimartnan.

Sak 1/15: Konstituering av styret med nemnder
1. KONSTITUERING
a) Leiar:            Johannes Vongraven       vald på årsmøtet
b) Nestleiar:      Hilde Løvås                      attval
c) Sekretær:      Åshild Bjørgum Øwre        «
d) Kasserar:      Martin Granås                     «
e) Styremedl.:    Liv Kjønstad, Sveinung Havik, Randi E. Berget og Hallbjørn Holberg

Vedr. kasserar – bokføring:
1) Vi går over til manuell bokføring.
2) Medlemslister – med kvart sitt nr.  blir sett opp.
3) Nye giroblankettar blir trykte opp med medlemsnr. på. (evt. skifte av bank)
4) Kasserar bør vere ein i styret og møte på styremøta.

Vi tar opp denne saka på styremøte 16. mars 2015.

2. REDAKSJONSNEMNDA
Sveinung Havik, Liv S. Kjønstad og Hilde Løvås. Gjenvalg.
Sveinung Havik er og redaktør for heimesida.

3. REGISTRERINGSNEMNDA
VEDTAK: Nemnda blir midlertidig nedlagt.

4. SALSNEMNDA
VEDTAK: Framlegg om at Salsnemnda blir kalla «Sals og PR-nemnd». Godkjent enstemmig.
Nemnda blir: Hågen Ven, leiar, Randi E. Berget og Hallbjørn Holberg.

5. SKRIFTSTYRET
VEDTAK: Asbjørn Tingstad, leiar, Helge Bakken, Toralf Granaune og 1 frå styret.

6. SLEKTSNEMND
VEDTAK: Birgitt Reistad, leiar, Jon S. Munkeby og Jan Kåre Løveng.

7. BYGDEBOKNEMND
VEDTAK: Johannes Vongraven, leiar, Sveinung Havik, kasserer og sekretær og Jan Kåre Løveng. Dessutan bygdeboknemnder i arbeid.

KORTSIKTIGE ARBEIDSOPPGÅVER:
– Medlemsblad nr. 1 – 2015
– Kirkegårdsvandring på Alstadhaug
– sjå vedtak frå årsmøtet for andre oppgåver.

Sak 2/15: Alstadhaugseminaret 21. juni 2015
Søknad om økonomisk støtte.
VEDTAK: Det bevilges kr. 5.000,- til Alstadhaugseminaret 2015.

Møteboka godkjent.
Hilde Løvås, Sveinung Havik, Liv S. Kjønstad, Hallbjørn Holberg, Randi Berget, Hågen Ven og Johs. Vongraven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *