Styremøte 2/2-2015.

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek, måndag, kl. 1800.
Forfall ingen.  Underskrevne møtte.

Sakliste:
                        – Årsmøtet (26/2-2015)
                        – Årsmelding
                        – Rekneskap
                        – Sykkelmøtet
                        – Martna
                        – Mail frå Størseth

SAK 52/14-15:   Årsmøtet annonsering
Vi annonserer slikg:
1) Annonse i LevangerAvisa
2) E-mail til medlemmene.

SAK 53/14-15:   Årsmelding
Årsmeldinga blir lagt ut på biblioteket. Leiaren gjekk gjennom framlegget til årsmeldinga.
VEDTAK: Det framlagde forslag til årsmelding blir godkjent som styret sitt framlegg til årsmelding.
MELDING FRA NEMNDENE
Melding var lagt fram frå
a) salgsnemnda
b) skriftstyret
c) bygdeboknemnda
Ref frå årsmøtet i Roknesvollen v/ Hilde.
FRAMLEGG TIL ARBEIDSOPPGAVER
Framlegg til arbeidsoppgåver vart gått igjennom. Endeleg framlegg blir lagt fram for årsmøtet.

SAK 54/14-15:   Rekneskap
Styret møter 26/2-15 kl. 1700 på Hegle for å gjennomgå framlegg til rekneskap.

SAK 55/14-15:   Sykkelmøte
Ansvarlege: Sveinung, Liv og Hilde.

SAK 56/14-15:   Martna
Vi har brukt å delta i martnan. Det vart diskutert kva vi har å bidra med. (Bilde – loddsal – mm.)
VEDTAK: Vi melder oss som deltakar på martnan.

SAK 57/14-15: Mail frå Størseth
Vedr. følgjande telefon frå Størseth 12. jan. 2015 om holdning av krigshelter i Levanger frå 2. verdenskrig?
VEDTAK: Saka blir oversendt det nye styret.

Åshild B. Øwre, ref.
Seinung Havik, Liv S. Kjønstad, Hågen Ven, Randi Berget, Hilde Løvås, Martin Granås og Johs. Vongraven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *