Styremøte 1/12-2014

 

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek, måndag 1/12-2014, kl. 1800 på biblioteket.
Forfall: Hilde Løvås, Liv Kjønstad, Randi Berget. Møtte ikkje: Martin Granås og Øystein Bergsve.
Underskrevne møtte. Dessutan møtte Einar Johannessen for orientering under sak 47.

Referat:
a. Takk frå Åsen Hist./M.lag for tilskott.
SAK 47/14: Kalkomnane.
Einar Johannessen orienterte om kva som må gjerast av ryddearbied m.v.

SAK 48/14: Årsmøtet.
Framlegg til vedtak: Vi set årsmøtet til 26. februar 2015, Hegle kl. 1800.

SAK 49/14: Frist for innsending av årsmelding fra nemndene.
Framlegg til vedtak: Vi set frist for innlevering 27/1-15 og behandling i styret 2/2-15.

SAK 50/14: Boksalget.
Ingen opplysningar – bortsett frå 19 bøker selt på Dampskipsbrygga. (Ubedne gjester på Hegle).

SAK 51/14: Trondheimsbasen.
Trondheimsbasen er oppretta av DIS-Sør-Trøndelag/Trondheim. Svært nyttig for slektsforskarar. Det er mulig å kjøpe CD som ein evt. kan ha for bruk på biblioteket for slektsforsking.
Flamlegg til vedtak: Vi kjøper CD-en. Sveinung undersøker om evt. mulighet for direkte tilknytting til nett.

Å. Bjørgum Øwre, ref.
Hågen Ven, Sveinung Havik og Johs. Vongraven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *