Styremøte 7/4-2014

Styremøte i Levanger Historielag måndag 7. april kl. 1800 på Biblioteket.
Forfall: Øystein Bergsve.
Underskrivne møtte.

Referat:
a)
Brønnøysundregisteret har fått navnet på det nye styret.
b) Smia på Holte. Det er gitt tilsagn om kr. 130.000,-. Eigar er vanskeleg å få tak i.
c) Kalkomnane – det er noko på gang, men lite er blitt gjort enno.

SAK 20/14: Flytting av Landslaget for Lokalhistorie.
Dok.: Brev fra Sør-Trøndelag historielag vedr. «styrevedtak» i Landslaget over flytting av lokalisering av Landslaget fra Trondheim (universitetet) Oslo. Sør-Trøndelag krev ekstraordinært landsmøte om saka.
Vedtak: Levanger Historielag støttar (sams.) Sør-Trøndelag historielag i saka.

SAK 21/14: Forslag til samarbeidsavtale med Levanger Museum.
Dok: Framlegg til ein samarbeidsavtale med Levanger historielag/Levanger Museum.
Vedtak: Det tas kontakt med museet (sams.) for å få til ein samarbeidsavtale. Johs. Vongraven tar kontakt med museet.

SAK 22/14: Fylkeslagets vårmøte på Rinnleiret 26. april -14, kl. 1100
Vedtak: Programmet blir sendt styret. (Kostnad kr. 130,-). Levanger historielag støttar arrangementet med kr. 500,- (sams.).

SAK 23/14: Jamt – trønderske historiedager.
Det vart diskutert om laget skal støtte deltakarar som deltek på møtet.
Vedtak: Vi tek opp saka på neste møte (sams.).

SAK 24/14: Eget lag – møte/tur.
Ingrid Ystgaard har no fullført doktoravhandlinga/teke doktorgrad vedr. bygdeborger.
Vedtak: Johs. Vongraven spør om ho kan kome til Lev. hist.lag på eit møte (sams.).

SAK 25/14: Kulturminnedagen – 2014.
Vedtak: Hilde, Randi og Sveinung arbeidar med saka og kjem med framlegg til styret på neste styremøte. Hilde kallar kom. inn til møte (sams.)

Møteboka opplese og vedteke.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>