Har du lyst til å skrive? Kontakt skriftstyret!

Historielaget har avholdt årsmøte, og vi som satt i skriftstyret for årboka i fjor, har fått fornyet tillit og skal prøve få fram ei årbok i år også.

Skal vi klare det, er vi avhengig av bidrag fra de mange trofaste skribentene våre, og sender derfor denne mailen til dere som har hatt bidrag i årboka de siste årene.

Skriftstyret ønsker dere som bidragsytere også i årets årbok. Så vi ber dere tenke gjennom om dere har tema liggende som dere kan lage en artikkel av – lang eller kort.
Dersom dere ikke sjøl kan bidra med artikkel, ønsker vi i skriftstyret også tips fra dere om tema eller personer som det bør skrives om i årboka. Eller om dere kjenner noen som sitter på stoff som kan være interessant å få med i boka. Vi ønsker også tips om det er lag/foreninger som har jubileer eller om det er andre markeringer som det er naturlig å sette fokus på i årets bok.
I det hele tatt: skriftstyret ønsker at flest mulig engasjerer seg i å få til en best mulig årbok, så vi håper å høre fra dere enten det dreier seg om en artikkel til boka eller tips til oss i skriftstyret. Videresend gjerne denne oppfordringen til andre som ikke står på adresselista.

Med hilsen fra oss i skriftstyret
Asbjørn Tingstad=asbjorn.tingstad@ntebb.no, Toralf Granaune, Annbjørg Grevskott, Randi Berget og Helge Bakken

«Solid dose med Levang’ historie», skriver «Innherred» i sin anmeldelse…

 

…»Levanger historielag har i likhet med sine kolleger på nordsiden av Rinnelva lagt ned solid lokalhistorisk arbeid med årbok for 2015″, skriver Tor Ole Ree om årbøkene fra nabokommunene Levanger og Verdal. Se hele omtalen i avisa fra torsdag 19. nov.

Det blir mye godt lesestoff framover, men først skal årboka presenteres og salgsapparatet settes i sving…

Årbok_2015

Alstadhaug-seminaret

Alstadhaugseminaret

Ole Eide var en av de…

Født i Stjørdal 1802 og d. i 1866. Gift med Kirsten Ranum i 1834.

Etablerte fargeri ved Eidesøra i Skogn. Familiebedriften eksisterte i mer enn 100 år. Det fortelles at eide_o_1854_150blåfarving av vadmel var en teknikk Eidene på Levanger behersket godt.

Hans kone brakte haugianske ideer og tanker inn i familien, og han virket ”betydningsfuldt baade i Levanger og hele Omegnen til Guds Riges fremme.”

Etter bybrannen i 1846 ble ”Eidegården” med fargeriet flyttet til hjørnet av Brugata og Jernbanegata. Nok en bybrann i 1877 legger fabrikken i aske, og sønnen I(ngebrigt) L(aurits) Eide etablerer ny virksomhet i Kirkegt. 29. Etter bybrannen i 1897 blir fabrikken gjenreist i mur, og Jac. og Olaf Eide førte tradisjonene videre (Eides renseri og farveri) inn i etterkrigsårene. I dag er det leiligheter her.

Kilder:
– Holst, Ola. Norske farvere. 1994.
– Kirkegaten i Levanger. 1988.
– Strømsøe, R.: Levangerboka. 1967.