Tur til «nye» Munkeby Kloster

Storprosjekt på gang i Munkeby

Mange ristet sikkert på hodet da de ble kjent med planene om å bygge et kloster i Munkeby. Det gjorde i alle fall grunneier Ole Petter Munkeby da han ble kjent med planene og fikk forespørsel om å selge tomtegrunn til et kloster og et gjestehus. I dag er et areal på 20 dekar klart for utbygging. Dette kom fram da grunneieren orienterte om prosjektet på ei samling i regi av Levanger Historielag. Les videre