Fra Årsmøtet 2011

Lederen i laget, Johannes Vongraven, tok i sine velkomstord til et 20 talls frammøtte medlemmer, utgangspunkt i historielagets økonomiske engasjement på ulike områder.

Vi har i forbindelse med 1000-årsjubileet, sammen med biblioteket, gått til innkjøp av en fotomodul for å etablere ”Levangsbilder”.- Beløp: 30000 kr.- Les videre

Bading i Levanger

”Badesaken i Levanger” og Sjøbadet på Nesset hadde Levanger Historielag satt som tittel på det åpne møte i Rådhuset.
Det var engasjert to foredragsholdere for å belyse emnet.- Det er sjelden at to emner matcher hverandre så godt som her.
I historiefaget ligger det at en skal skue bakover for å lære, og samtidig sette pris på sin historie, og ikke minst: en skal skape glød og engasjement for å skape trivsel for dagens og kommende dagers generasjoner. Les videre