Styremøte 2/2-2015.

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek, måndag, kl. 1800.
Forfall ingen.  Underskrevne møtte.

Sakliste:
                        – Årsmøtet (26/2-2015)
                        – Årsmelding
                        – Rekneskap
                        – Sykkelmøtet
                        – Martna
                        – Mail frå Størseth

SAK 52/14-15:   Årsmøtet annonsering
Vi annonserer slikg:
1) Annonse i LevangerAvisa
2) E-mail til medlemmene.

SAK 53/14-15:   Årsmelding
Årsmeldinga blir lagt ut på biblioteket. Leiaren gjekk gjennom framlegget til årsmeldinga.
VEDTAK: Det framlagde forslag til årsmelding blir godkjent som styret sitt framlegg til årsmelding.
MELDING FRA NEMNDENE
Melding var lagt fram frå
a) salgsnemnda
b) skriftstyret
c) bygdeboknemnda
Ref frå årsmøtet i Roknesvollen v/ Hilde.
FRAMLEGG TIL ARBEIDSOPPGAVER
Framlegg til arbeidsoppgåver vart gått igjennom. Endeleg framlegg blir lagt fram for årsmøtet.

SAK 54/14-15:   Rekneskap
Styret møter 26/2-15 kl. 1700 på Hegle for å gjennomgå framlegg til rekneskap.

SAK 55/14-15:   Sykkelmøte
Ansvarlege: Sveinung, Liv og Hilde.

SAK 56/14-15:   Martna
Vi har brukt å delta i martnan. Det vart diskutert kva vi har å bidra med. (Bilde – loddsal – mm.)
VEDTAK: Vi melder oss som deltakar på martnan.

SAK 57/14-15: Mail frå Størseth
Vedr. følgjande telefon frå Størseth 12. jan. 2015 om holdning av krigshelter i Levanger frå 2. verdenskrig?
VEDTAK: Saka blir oversendt det nye styret.

Åshild B. Øwre, ref.
Seinung Havik, Liv S. Kjønstad, Hågen Ven, Randi Berget, Hilde Løvås, Martin Granås og Johs. Vongraven.

Styremøte 1/12-2014

 

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek, måndag 1/12-2014, kl. 1800 på biblioteket.
Forfall: Hilde Løvås, Liv Kjønstad, Randi Berget. Møtte ikkje: Martin Granås og Øystein Bergsve.
Underskrevne møtte. Dessutan møtte Einar Johannessen for orientering under sak 47.

Referat:
a. Takk frå Åsen Hist./M.lag for tilskott.
SAK 47/14: Kalkomnane.
Einar Johannessen orienterte om kva som må gjerast av ryddearbied m.v.

SAK 48/14: Årsmøtet.
Framlegg til vedtak: Vi set årsmøtet til 26. februar 2015, Hegle kl. 1800.

SAK 49/14: Frist for innsending av årsmelding fra nemndene.
Framlegg til vedtak: Vi set frist for innlevering 27/1-15 og behandling i styret 2/2-15.

SAK 50/14: Boksalget.
Ingen opplysningar – bortsett frå 19 bøker selt på Dampskipsbrygga. (Ubedne gjester på Hegle).

SAK 51/14: Trondheimsbasen.
Trondheimsbasen er oppretta av DIS-Sør-Trøndelag/Trondheim. Svært nyttig for slektsforskarar. Det er mulig å kjøpe CD som ein evt. kan ha for bruk på biblioteket for slektsforsking.
Flamlegg til vedtak: Vi kjøper CD-en. Sveinung undersøker om evt. mulighet for direkte tilknytting til nett.

Å. Bjørgum Øwre, ref.
Hågen Ven, Sveinung Havik og Johs. Vongraven.